Lezing 

Voor ouders

Vele ouders (h)erkennen zich op diverse opvoedproblematieken in omgang met hun hoogsensitieve kinderen in mijn verhaal en zijn op zoek naar praktische tools en meer inzicht. Als school kun je voor ouders een lezing plannen in de school.  Je laat dan zien dat je naast adhd, autisme, beelddenkers etc. etc. ook oog hebt voor deze groep. Bovendien is het fijn dat er een gezamelijke plek gecreëerd wordt waar de ouders (h)erkenning vinden bij elkaar.

 

Voor docenten (begeleiders/ trainers)

Docenten weten soms eenvoudig weg niet direct wat deze groep kinderen nodig heeft.  Vaak komt dit omdat deze kinderen zich ‘keurig’ gedragen en er ogenschijnlijk niets bijzonders te zien is. Maar meer dan eens laten de ouders de leerkrachten weten dat hun kind overprikkeld is bij thuiskomst en vragen hulp om ook op school beter ‘te doseren’.  Maar ja, hoe doe je dat als begeleider? Waar let je dan op, hoe begeleid je zoiets en waar moet ik dan rekening mee houden.

Wat ook vaker gebeurt is dat het kind bij de leerkracht juist alle grenzen opzoekt of overschrijdt, maar dat hierop aanspreken niets helpt om het kind weer in ‘de pas’ te krijgen. Wat zie je, wat gebeurt er en wat kun je het beste doen om deze kinderen zich veilig en intrensiek gemotiveerd te voelen om te voldoen aan de vraag. Zijn er overeenkomsten met adhd, autisme etc. En natuurlijk weet ik dat je al veel op je bordje hebt als begeleider, maar daarom probeer ik je juist door (h)erkenning meer rust en inzicht te geven.

Algemene informatie alle lezingen

Uiteraard vertel ik mijn verhaal met een ontspannen noot en is er plaats voor interactie.

Ik ben me ervan bewust dat ik niet alleen theoretische opsommingen hoef te geven want die kun je tenslotte lezen in diverse boeken.

Het gaat er om dat ik mijn ervaring kan delen, dat ouders en begeleiders het kind hierin kunnen (h)erkennen en dat het je tot denken aanzet, zodat je met inzicht, praktische tips en een dosis positieve energie ook weer naar huis gaat.

Hoogsensitiviteit wordt niet als ‘rugzakje’ of diagnose gezien, maar gewoon een vorm van ‘zijn’  waar we ‘de mooie gebruiksaanwijzing’ samen doornemen, zodat iedere begeleider begrijpt wat deze kinderen in doorsnee nodig hebben!

Doel van de lezing:  Het welzijn van deze kinderen te bevorderen. Momenteel zien we een groei in het aantal hoogsensitieve kinderen en helaas een steeds grotere groep die uitval vertoond op school of anderzins. Door meer en betere informatie moeten we dit samen zien te voorkomen, want onze jeugd is tenslotte de toekomst!

Afhankelijk van de behoefte kijken we naar het tijdsbestek van de lezing. Alles is mogelijk: 1 dagdeel, 1 avond of bijv. 3 avonden.

De lezing vindt plaats op locatie of in overleg wordt er een locatie vastgelegd.