Kind met burn-out

Burn-out, mijn kind?! Nee toch?

Helaas maar waar …. er zijn steeds meer hoogsensitieve kinderen die  vastlopen in hun dagelijkse gang van zaken en thuis belanden met een burn-out.

Het stil zitten in de klas, volle klassen, prestatiedrang op school voor een mooi rapport, prestatiedrang op de sportvelden, voorschoolse opvang, bso’s, beide ouders die veel werken etc etc etc. …. soms is het gewoon teveel allemaal.

RUST….wanneer nemen we dat nu eigenlijk nog? Op een vrije dag worden we snel getriggerd door leuke activiteiten, visites of andere uitstapjes. Heel logisch allemaal. Maar voor hoogsensitieve kinderen is er HEEL VEEL te verwerken in die hoofdjes. Ze missen een filter en dus krijgen veel meer informatie binnen dan gemiddeld. Als er geen kans geboden wordt om dit alles rustig te verwerken ligt stress al gauw op de loer. Niet te min omdat de kinderen zelf geen grip hebben op de drukke agenda’s van hun ouders.

Langdurige stress

In het begin heb je het als ouder vaak niet echt door, maar indien de stress van je kind langere tijd aanhoudt en de stress zelfs chronisch wordt, ligt een burn-out toch wel op de loer. Als je je afvraagt waar al die boze buien of juist extreem terugtrekken van je kind toch vandaan komt en je hier niet serieus naar kijkt, kan het op den duur toch écht mis gaan. Op een gegeven moment is het dan gewoon helemaal op en is niets meer snel onomkeerbaar om je kind weer lekker in zijn fel te laten zitten. Het lijf van je kind en hun spieren willen even niet meer, je kind krijgt honger buien, transpiratie af en aan, apatisch naar de tv staren, om het minste of geringste een ontploffing van je kind om niets en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ze kunnen letterlijk pijn hebben van de energie van een ander die te dicht bij komt. Kortom je reptielenbrein in de kern van je hersens is op volle toeren aan het draaien en je kind beweegt zich primair nog in vluchten, vechten of bevriezen.

Een hele akelige situatie waar je dan als kind en ouder in beland. Bij onze dochter was het de ziekte van pfeiffer de druppel die de emmer deed overlopen. Bij andere hoogsensitieve kinderen is het de drang naar perfectionisme. Hoe dan ook een stijgende groei in burn-out bij volwassenen en kinderen is duidelijk zichtbaar in de afgelopen jaren en daar moeten we eens serieus naar kijken.

Het is een lang traject dat je dan te gaan hebt als ouder en kind voordat je kind weer een beetje ‘de oude’ is. Bij ons heeft het ruim 1, 1/2 jaar geduurt, waarvan 3/4 jaar thuis van school. Een goede begeleiding is daarbij van belang!

Coaching

Mocht jij het gevoel hebben dat jouw kind écht al langere tijd op zijn of haar tenen loopt en je het gevoel hebt dat hier niet 1,2,3 een wending in te vinden is, neem dan gerust contact op om te overleggen en samen te kijken of ik iets voor je kan betekenen.

Wat komt er aan bod:

  • Wat zijn de verschillen tussen burn-out en overprikkeld zijn
  • Hoe gaat het nu met je kind en welke stappen zijn van belang
  • Wat is de beste interactie met je kind om verdere overprikkeling te reduceren
  • Herkennen overactief brein
  • Herkennen van cortisol en/of hormonen disbalans
  • Wat kan je kind allemaal voelen in status van paraatheid
  • Hoe kun je als ouder de ‘overspannen’ uitspattingen van je kind het beste opvangen
  • Uitzoeken of bijv faalangst, perfectionisme, onzekerheid een rol speelt en hoe aan te pakken
  • Wat doet het met jou als ouder en hoe ga je om met dat gevoel

Kortom:

Op basis van evenredigheid en veiligheid samen kijken wat jouw kind nodig heeft om weer zich weer fijner in zijn fel te laten zitten.

Je kunt ook deelnemen aan de drie daagse cursus. Hier leer je intensief te kijken naar wie jou kind is, wat hij nodig heeft en wat jij als ouder/ verzorger voor hem of haar kunt betekenen om zichzelf weer te vinden. Meer weten klik dan hier