Privacyverklaring van Hoogsensitief Opvoeden

 

Lees hieronder op je gemak de privacyverklaring door van Hoogsensitief Opvoeden. Mocht je nog vragen hebben dan kun je hier contact met me opnemen.

Je wilt je online vrijelijk kunnen bewegen

Je bezoekt mijn website hoogsensitiefopvoeden.nl voor informatie. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter. Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen. Als onderneming zijn wij verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring.

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

Uiteraard. Als je gebruik maakt van de link om een mail te sturen, gebruiken wij je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat mijn mailbox niet. Over dat alles hieronder in detail meer.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies, en waarom worden die gegevens opgevraagd?

Doordat je de website bezoekt, een mail stuurt via de link, en/of op een andere manier contact hebt gezocht, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, en e-mailadres. Het betreft uitsluitend de minimaal benodigde gegevens voor het aanbieden van onze diensten en/of om contact met je op te nemen.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens). Hoosensitiefopvoeden.nl verstuurt geen ongevraagde marketinguitingen.

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, maar uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

• Ons administratiekantoor, vanwege het opstellen van aangiftes Omzetbelasting en inkomstenbelasting;

• De Belastingdienst, bij een eventuele controle van mijn administratie;

• D-hosting, die mijn website host en mijn e-mail beheert.

Je gegevens zijn goed beveiligd

Ik neem de bescherming van je gegevens vanzelfsprekend serieus.

• De e-mail info@hoogsensitiefopvoeden.nl wordt gehost door D-Hosting. Als jij contact opneemt via mail,

worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van D-Hosting. Vanzelfsprekend zijn die

servers goed beveiligd.

• De website van Hoogsensitiefopvoeden.nl maakt wel gebruik van cookies of vergelijkbare technieken en maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Hoogsensitiefopvoeden.nl privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje en het woord ‘veilig’ voor de URL. De website en back-ups van de website worden gehost bij D-Hosting. Gegevens die jij achterlaat op de website van Hoogsensitiefopvoeden.nl zijn op de servers van bij D-Hosting opgeslagen. Zoals wij hiervoor al vermeldden: D-Hosting zorgt voor adequate beveiliging van die gegevens.

• Onze computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd tegen ongewenst bezoek.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Tenzij wij op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moet bewaren. Zo zijn wij net zoals iedere andere ondernemer wettelijk verplicht onze administratie, en dus ook facturen met adresgegevens, 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en wij maken het snel voor je in orde. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.